04Poniedziałek, 4 marca 2024Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia
środa, 4 maja 2022 Liczba wyświetleń: 638

Święto Trzeciego Maja 2022 - Msza św. za Ojczyznę

W kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziliśmy się w parafialnym kościele, by wziąć udział we Mszy św. w intencji naszej Ojczyzny.
Święto Trzeciego Maja 2022 - Msza św. za Ojczyznę

Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław Bercal.

Wraz z władzami samorządowymi oraz przedstawicielami szkół, harcerzy, pszczelarzy i lokalnych oddziałów Straży Pożarnej w licznych pocztach sztandarowych powierzyliśmy Bogu - przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski - przyszłość całej Ojczyzny, jak i naszego miasta.

Liturgię uświetnił chór "Milenium" pod dyr. Wasyla Stefaniuka.

Zdjęcia: www.foto-tomaszjanik.pl