23Niedziela, 23 stycznia 2022Maria, Ildefons, Rajmund
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK 1285)

Sakrament Bierzmowania w parafii

  1. Przy parafii prowadzone jest trzyletnie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, począwszy od szóstej klasy szkoły podstawowej. Sakrament udzielany jest uczniom klas ósmych szkoły podstawowej na wiosnę każdego roku.
  2. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkoły podstawowej rozpoczęło się trzydniowymi rekolekcjami (od 17.09.2021 r.). Na zakończenie rozprowadzono indeksy kandydata, w których uczniowie będą potwierdzać uczestnictwo w niedzielnych Mszach św., pierwszych piątkach i nabożeństwach podczas całego roku szkolnego.
  3. Przygotowanie do Bierzmowania prowadzi i koordynuje w parafii ks. Marek Śladewski.
  4. Bezpośrednie przygotowanie do Bierzmowania obejmuje uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. Spotkania odbywają się w dwóch grupach, co drugi tydzień dla każdej z grup, w kawiarence w Domu Parafialnym, w czwartki o godz. 17:00.