03Poniedziałek, 3 października 2022Teresa, Gerard, Bogumił
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia

„Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK 1285)

Sakrament Bierzmowania w parafii

  1. Przy parafii prowadzone jest trzyletnie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, począwszy od szóstej klasy szkoły podstawowej. Sakrament udzielany jest uczniom klas ósmych szkoły podstawowej na wiosnę każdego roku.
  2. W roku szkolnym 2022/2023 przygotowanie do Bierzmowania prowadzi i koordynuje w parafii ks. Marek Śladewski.
  3. W niedzielę 18 września 2022 r. rekolekcjami rozpoczęło się przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania przez uczniów klas VI, VII i VIII. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie odebrali indeksów, mogą to uczynić w najbliższym czasie w zakrystii. Koszt indesku: 5 zł.