26Niedziela, 26 czerwca 2022Paulina, Jan, Paweł
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu..." (Sobór Watykański II, Lumen Gentium 11)

Cały czas istnieje możliwość odwiedzenia osób starszych i chorych ze spowiedzią i Komunią św. w domu. Trzeba indywidualnie ustalić termin wizyty kapłana (osobiście w kancelarii bądź telefonicznie).

Jesienią każdego roku odbywa się w naszej parafii tzw. Parafialny Dzień Chorego. To okazja do wspólnej modlitwy chorych i starszych wiekiem ze swoimi Duszpasterzami. Na Mszy św. jest możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Po zakończonej modlitwie w kościele chorzy spotykają się ze swoimi Kapłanami w parafialnej kawiarence.