23Niedziela, 23 stycznia 2022Maria, Ildefons, Rajmund
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia

Zasady opłacania dzierżaw grobów
na cmentarzu parafialnym w Trzebini

 

Cennik opłat cmentarnych na cmentarzu parafialnym w Trzebini

Obowiązuje od dnia 1.01.2012 r.

I. Opłata za nowe miejsce

(zawarta w niej jest dzierżawa na 20 lat)

 1. pod grobowiec budowany pionowo (wąski) ............................... 300 zł
 2. pod grobowiec budowany poziomo (szeroki) ............................. 600 zł
 3. pod mogiłę pionową (wąską) ................................................. 300 zł
 4. pod mogiłę poziomą (szeroką) ............................................... 600 zł
 5. pochówek każdej kolejnej osoby w grobowcu lub mogile .............. 80 zł
 6. pod mogiłę dziecięcą ............................................................. 60 zł

II. Zezwolenie na budowę grobowca

(na istniejącej mogile lub wydzierżawionym nowym miejscu)

 1. budowanego pionowo (wąskiego) ...............................................   200 zł
 2.  budowanego poziomo (szerokiego) .............................................  400 zł

III. Zezwolenie na budowę nagrobka

(opłatę pobiera się, jeśli od ostatniego pochówku minęło więcej niż 3 lata)

 1. budowanego pionowo (wąskiego) ...............................................     150 zł
 2. budowanego poziomo (szerokiego) .............................................     230 zł
 3. na mogile dziecięcej.........................................................................  50 zł
 4. zezwolenie na remont nagrobka – bez opłaty

IV. Przedłużenia dzierżawy na kolejne 20 lat

 1. miejsce pod mogiłę, gdy minęło 20 lat od ostatniej opłaty........          300 zł
 2. miejsce pod grobowiec, gdy grobowiec jest zapełniony
   i gdy od ostatniego pochówku minęło 20 lat..................................      300 zł
 3. miejsce pod mogiłę dziecięcą, gdy minęło 20 lat od ostatniej opłaty....100 zł

V. Wjazd firmy kamieniarskiej lub remontowej

 1. Jednorazowa opłata dotycząca wykonania prac przy jednym grobie…100 zł

 

 

Regulamin cmentarza parafialnego