20Sobota, 20 lipca 2024Czesław, Hieronim, Fryderyk
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia

Jest to grupa parafialna, działająca w strukturze Caritas diecezjalnej, która w naszej parafii pomaga materialnie potrzebującym, szczególnie rodzinom wielodzietnym i stara się o pozyskiwanie środków materialnych na ten cel, prowadzi również akcje przedświąteczne, zbiórki żywności. Serdecznie zapraszamy wszystkich (zwłaszcza młode osoby), którzy chcieliby dołączyć się do tej pracy na rzecz najuboższych. Opiekunem grupy jest ks. Marek.

Numer telefonu SOS Caritas
+ 48 506 484 225

Pod tym numerem można zgłaszać osoby, które potrzebują pomocy lub zaoferować pomoc konkretnej osobie.