23Piątek, 23 kwietnia 2021Jerzy, Wojciech
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 16:30, 18:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia

Jest to grupa parafialna, działająca w strukturze Caritas diecezjalnej, która w naszej parafii pomaga materialnie potrzebującym, szczególnie rodzinom wielodzietnym i stara się o pozyskiwanie środków materialnych na ten cel, akcje przedświąteczne, zbiórki żywności. Serdecznie zapraszamy wszystkich (zwłaszcza młode osoby), którzy chcieliby dołączyć się do tej pracy na rzecz najuboższych.